1

The Greatest Guide To در رژیم کتو چی بخوریم

zbigniewg174kll0
با تغییر سوخت بدن از گلوکز به چربی وارد فاز کتوسیس می‌شوید و بدن شما به ماشین چربی سوز تبدیل می‌شود. رژیم غذای کتوژنیک بسیار ساده است: سوخت اصلی بدن برای تامین انرژی، کربوهیدرات است (قند یا گلوکز)؛ اما در رژیم کتو که خبری از کربوهیدرات نیست، بدن برای تامین Successfully Submitted (Awaiting Approval)

Comments

    HTML is allowed

Who Upvoted this Story